DE BODYCODE EN EMOTIONCODE

Ons Onderbewustzijn is de krachtigste "Healing computer" ter wereld.

Het onderbewustzijn is net als een ijsberg. Slechts 5 tot 10 procent ervaren we bewust. Ons onderbewuste regelt alle systemen die je in leven te houden. Maar het onderbewustzijn heeft ook antwoorden die we nodig hebben om een gezond, bevredigend en overvloedig leven te leiden. Het onderbewuste "weet" wat de oorzaak is van je klachten, en nog belangrijker, het weet wat je verlichting kan brengen. 

Dus de vraag is: Hoe kunnen we communiceren met deze "Healing computer"?

Hoofdgebieden bodycode mindmap

Hier nu komt de Bodycode in het spel. De Bodycode is ontwikkeld door Dr. Bradley Nelson en ik heb het geluk gehad dat ik mij deze methode eigen kon maken en na uitgebreide toepassing op mijzelf en daarna mensen in mijn omgeving ben ik zeer enthousiast geworden over de eenvoud van toepassing en vooral wat het kan betekenen voor mijn cliënten.

Middels energetisch testen kunnen we nu met het onderbewustzijn communiceren het het via gesloten vragen waarop enkel Ja of Nee mogelijk is uitvragen. De testmethode die ikzelf daarbij bij voorkeur gebruik is de biotensor. Een andere veelgebruikte methode is de spiertest. Hoewel ik deze ook in voorkomende gevallen toepas heb ik gemerkt dat de biotensor door mij toegepast sneller werkt. In het Bodycode systeem wordt vervolgens gebruik gemaakt van de bodycode mindmap die me in staat stelt op gestructureerde wijze de achterliggende oorzaken van probleemgebieden (klachten of onbalans) te achterhalen.

Als deze eenmaal achterhaald zijn worden deze dus uit de onbewuste laag gehaald en in de bewuste aandacht van de klant geplaatst. Op dit moment worden deze middels een Nikken Magneet vrijgemaakt door deze een gegeven aantal keren over de gouverneurs meridiaan (De centrale meridiaan die begint tussen uw ogen en eindigt onder aan uw rug) te rollen.

 

Wat levert dit nu allemaal op?

Bodycode systeem.jpg

Dit is slechts een kleine selectie van zaken die uit uw systeem verwijderd kunnen worden. Wat belangrijk is is dat het Bodycode systeem middels de mindmaps zeer compleet is en mij in staat stelt om als het ware laagsgewijs alle belastende zaken te ontdekken en vervolgens vrij te maken waardoor het lichaam en uw volledige systeem weer in een onbelaste staat komt. 

Een lichaam dat energetisch in een onbelaste staat is zal altijd deze staat reflecteren in de fysieke verschijning, net zoals het dat gedaan heeft toen het de energetische belastingen reflecteerde in ziekte en onbalans op fysiek en emotioneel gebied. Ik heb inmiddels meer dan eens gezien tot welke soms verbluffende resultaten ons lichaam vervolgens in staat is mits we dit toestaan en het zijn gang laten gaan!

Wat ik doe is tijdens een sessie van maximaal 2 uur je de methode leren voor het opsporen en releasen (loslaten) van vastzittende energie. Dit betreft hoofdzakelijk emotionele energie maar ook energie die vast is gaan zitten door vele andere oorzaken. Deze vastzittende energie is vervolgens de trigger die ons lichaam aanzet tot het creëren van onbalans. Als we dus de energie die vastzit loslaten zal het lichaam vanzelf weer balans gaan creëren.

Ik ga dus steeds van 1 of maximaal 2 sessies uit om je in staat te stellen zefstandig hiermee aan de slag te gaan. Ik kan dan verder bij behoefte geconsulteerd worden en dat kan dan afgehandeld worden via mail of indien noodzakelijk telefoon of Skype. Deel van de sessie betreft het zelf leren testen met de spiertest methode. Ik zou je dan ook adviseren iemand in je naaste omgeving die bereid is dit ook te leren mee te nemen. Hij of zij kan dan testen als dat bij jezelf om welke reden dan ook niet lukt (Dat kan wel eens voorkomen). 

Los hiervan is uiteraard ook counseling mogelijk als er door het proces van releasen thema’s aan bod komen waarbij je ondersteuning nodig hebt. Het is echter niet verplicht dat bij mij af te nemen aangezien dat uiteraard ook bij een counseler in je eigen omgeving kan. 

Kan deze werkwijze schadelijk zijn bij bv. zwangerschap?

Weghalen van belastende energieën komen jezelf en ook je ongeboren kind alleen maar ten goede. We ruimen namelijk ook energieën op die in onze celgeheugens zijn opgeslagen en dat kan zijn oorsprong hebben bij onze ouders (overerfde zaken). Het weghalen zal dus ook betekenen dat belastingen van jou en je echtgenoot die in het celgeheugen zitten ook voor je ongeboren kind opgelost zullen worden.