Counseling-Proces: start, invulling en afsluiting

  • foto8.jpgHet traject wordt gestart met een intakegesprek (Ca 30 minuten) waarin ik samen met jou globaal de hulpvraag in kaart breng. Tevens bespreken we de voorwaarden voor dit counseling traject, wat je van mij mag verwachten en wat ik van jou zal verwachten. We spreken ook de vergoeding af en als er aanleiding toe is of je dit traject tegen gereduceerd tarief of volledig gratis kunt doorlopen. 
  • Als je hier een goed gevoel over hebt worden afspraken ingepland, in de regel eerst 2 sessies.
  • Alle persoonlijke en inhoudelijke informatie van jou is strikt aan geheimhouding gebonden. In de regel leg ik geen dossier aan en bewaar ik derhalve ook geen privacygevoelige informatie. 
  • Vervolgsessies duren steeds 1 tot 1,5 uur. Hierin gaan we steeds terugkijken naar de afgelopen periode, bespreken relevante zaken om nieuw inzicht en voortgang te bewerkstelligen. Vervolgens kijken we vooruit naar de komende periode waarin we tevens afspraken maken over welke acties je gaat ondernemen om de voortgang in stand te houden.
  • Tussentijds evalueer ik samen met jou hoe de sessies ervaren worden en of ze de beoogde meerwaarde voor jou hebben. Dit helpt mij zicht te houden op het proces en mijn eigen effectiviteit. 
  • Onder afgesproken condities is het mogelijk tussentijds contact te hebben in bv. crisissituaties of wanneer je vast komt te zitten. Dit contact kan telefonisch, via mail of na afspraak in een tussentijdse sessie.
  • Het traject eindigt als je dat om welke reden ook wenst of als de hulpvraag afdoende is opgelost en je in staat bent voortaan zelfstandig verder te kunnen.
  • In voorkomende gevallen kan besloten worden dat doorverwijzing naar een andere meer gespecialiseerde coach/councelor of therapeut noodzakelijk is. Ook in dat geval eindigt de counseling relatie bij mij.
  • Privacy blijft in alle gevallen gewaarborgd ook na beëindigen van de counseling relatie.
  • Ik onderwerp me volledig aan de gedragscode. Deze ligt in de praktijk ter inzage.