ontwikkelingsgericht  COunselen

foto4.jpgIn mijn counselen en coachen sta jij centraal. Ik richt me bij voorkeur op Ontwikkelingsgericht Counselen waarbij ik samen met jou op zoek ga naar de achtergronden en aanknopingspunten tot veranderen/verbeteren achter je primaire hulpvraag. We onderzoeken samen welk thema's aan bod gaan komen. Het is erg belangrijk dat je deze thema's herkent, onderschrijft en je hierin kunt vinden. Het succes van veranderingen aanbrengen ligt in het integraal kijken naar niet alleen de inhoud maar tevens hoe deze inhoud gerealiseerd kan worden en hoe je jezelf hierin kunt sturen. 

Waarvoor kun je terecht?

Mijn inbreng zal zijn:

Hiertoe worden 3 parallel uitgevoerde processen opgestart:

  1. Het starten van ontkoppelen van vastzittende energetische belastingen en uitzuiveren van energetische belastingen in je omgeving. Dit gebeurt middels resonantie ontkoppeling. Je leert deze methode voor jezelf toepassen of ik voer deze op afstand voor je uit. Dit is opruimen van energetische ballast uit je verleden.
  2. Tijdens de sessies werkt je met mij aan je hulpvraag. De werkvormen hier zijn onder meer Gesprekstherapie, Oefeningen en Visualisaties. Je krijgt vaak oefeningen mee waarmee je tussentijds zelf praktisch kunt werken en oefenen. Hier werk je dus aan het verbeteren van het hier en nu.
  3. Indien noodzakelijk zullen deze sessies ondersteund worden met (korte) energetische behandelingen

Wil counselen en coachen in deze tijd effectief zijn, dan dan is de integrale mens belangrijk. Het gaat hier over het ontwikkelen van het bewustzijn, het weten en voelen en bewust inzetten van onze mentale, emotionele, maar zeker ook energetische en spirituele vermogens. Hierdoor kun je de uitdagingen van het leven aangaan, jezelf ontwikkelen tot die wie je werkelijk bent om zo bewust te ZIJN! 

Ontwikkelingsgerichte counseling richt zich op dat wat jou belemmert om te zijn wie je werkelijk bent.... In mijn benadering sta jij als cliënt centraal en bepaal je in hoge mate richting, tempo en onderwerpen die in jouw leven verandering nodig hebben. Vanuit een voedend coachingskader gaan we samen kijken wat dient te gebeuren om je weer in staat te stellen zelfstandig de uitdagingen in je leven aan te pakken en de kansen die het leven biedt te benutten. 

Dit alles geef ik nu vorm in deze praktijk waarbij ik me op volgende speerpunten richt: