ENERGETISCHE THERAPIE

Bij de energetische therapie gaat het om het herstellen van de energetische balans in het lichaam.

Wat wordt hiermee bedoelt?

Energie is trilling. Ieder deel van ons lichaam heeft zijn eigen ideaal-trilling, dat is het trillingsniveau waarop het lichaam (of deel ervan) het beste functioneert. Door (vastzittende) emoties, straling, stress, trauma's enz. kan zo'n trilling uit balans raken; de frequentie verandert. Bij de energetische therapie is het doel om het hele lichaam, terug te brengen naar de ideaal-trilling.

Hoe werkt dit?

Middels diverse hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld Bodycode en Emotioncode, Energiebalancering en Resonantiebalancering (Inzet van mijn zelf ontwikkelde Resonantie balancer), wordt het lichaam gestimuleerd de ideaal-trilling te herstellen. Het lichaam wordt zo dus gestimuleerd om middels zijn zelfgenezend vermogen de natuurlijke balans weer terug te vinden.

Ik maak hierbij onder meer gebruik van:

Ik zet deze middelen altijd intuïtief in vanuit mijn eigen bewust-zijn, en gebruik energetische test technieken als biotensor en spier-testen.

Energetische therapie zie ik niet als iets losstaand maar passend in proces van bewustwording, en dus vaak in het kader van een lopend coaching / counselling traject. Het heeft vooral een ondersteunende functie. Het helpt u als cliënt om de vaak intensieve processen wat meer vanuit balans te doorlopen. Het is niet bedoeld om als een soort afkorting, of om deze processen te omzeilen.

Energetische therapie wordt derhalve in de regel niet losstaand van een coachingstraject aangeboden en wordt ook alleen met uw toestemming ingezet waarin de voorwaarde moet zijn dat u hiervan het voordeel ervaart.