Jos Kostjens

Ik ben geboren in 1957 en getrouwd met Gertie. jos1.jpg

Mijn werkzaam leven laat de afwisselende en vaak uitdagende weg zien die ik tot nu toe mocht bewandelen. Ik heb gewerkt als groepsleider in een gezinsvervangend tehuis, als leraar en daarna bijna 20 jaar in het bedrijfsleven. Hier heb ik diverse advies en managementfuncties gehad, heb trainingen gegeven in communicatie en klantgerichte vaardigheden en heb teams van specialisten begeleid in het bepalen en realiseren van hun plek in de onderneming.

Aspecten die ik veelvuldig met succes heb mogen aansturen zijn inspireren, zelfsturing, persoonlijke ontwikkeling, doelen realisatie en vaak ingrijpende veranderprocessen. Genoemde thema's speelden altijd zowel in de groepsdynamiek als bij elke individuele medewerker die er bij betrokken was.  

Mijn eigen valkuilen die ik vanuit de focus op anderen onvoldoende bewust was hebben mij de meest ingrijpende ervaring van mijn leven gebracht. Ik belande in een burn-out. Dit plaatst je in de situatie dat je je blik naar binnen moet keren en je eigen leven en denken moet onderzoeken. Dit heeft tot 2 jaar van zelfreflectie en herzien van mijn totale leven geleid. 

Uiteindelijk zijn de verkregen inzichten en persoonlijke groei die daaruit voortvloeien altijd waardevol maar de weg is moeizaam en pijnlijk. Het werd me duidelijk dat ik juist op dit gebied door mijn ervaringsdeskundigheid in combinatie met mijn opgedane ervaring veel te bieden heb.  

Daarnaast is vanuit de hobby edelstenen en kristallen verzamelen de winkel voor edelstenen en mineralen Crystal Quest ontstaan, waar tevens de webshop voor biotensors is opgenomen. In Crystal Quest kwam ik in aanraking met het spirituele en vooral het thema zingeving. Ik ontmoette veel inspirerende mensen. Ik werd echter ook geconfronteerd met de schaduwzijde van de "spirituele" wereld in de vorm van mensen die slechts met commerciële doelen anderen eerder schaden dan helpen.

Om mij verder te bekwamen om een actieve rol juist in dit gebied te kunnen spelen volgde, en volg ik o.a. onderstaande relevante opleidingen, en zelfstudie's:

Een eigen ontwikkeling is de Resonantie Ontkoppeling waarover u in het segment Energetische Therapie op deze site meer kunt lezen.

Het leven speelde zijn rol en bracht en brengt me veelvuldig in situaties waarin deze inzichten en ervaringen omgezet mochten worden in hulp naar mensen in mijn omgeving. Nieuwe thema's worden daar dan ook gaandeweg aan toegevoegd.

Dit alles geef ik nu vorm in deze praktijk waarbij ik me op volgende speerpunten richt: 

De opleidingen, trainingen en workshops en de vele levenslessen hebben mij de inzichten en hulpmiddelen verschaft om deze uitdagende taak met veel passie en vooral compassie te kunnen uitvoeren. Ervaringsdeskundigheid, kennis, inzicht en vooral ook het besef dat elke situatie opnieuw nieuw is en dus nooit vanuit routine aangegaan mag worden, maken dat ik met volledige inzet en overgave deze taak uitvoer. We leven in een energetisch zeer cruciaal tijdperk waarin de mogelijkheden die wij als individu hebben naar mijn vaste overtuiging verregaand, zo niet onbeperkt zijn. 

Ik heb hierin mijn eigen passie en vervulling gevonden en nodig u uit kennis te maken en samen met mij te onderzoeken hoe ik u kan helpen.